0

விலகி நின்றால் விரும்பி வரும்

Related Posts
1 Comment
GANESAN R

உயர் தெய்வீக சக்தி என்னை இயக்கிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை எப்பொழுதுமே எண்ணியபடி அவன் கருணை என் வாழ்வு என்று இருந்துவிட வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *